PDF
Senast publicerad:

Felanmälan och jour

Vatten och avlopp

Frågor eller felanmälan utanför din fastighetsgräns på vatten- och avloppsledningar: Ring växel. 
Akuta ärenden JOUR VA: 0706-35 41 25 (endast mellan 15:30-07:00)

Vattenmätare

Fel på vattenmätare:
Telefon: 0322-60 05 52

Vägar och gator

Fel utanför din fastighetsgräns på gator och vägar med kommunalt underhåll: 
Dagtid: 0322-60 06 00, vinterjour: 0709-16 56 49

Fatsighetsjour

Vid akuta händelser kan man ringa fastighetsjour: 0322-703 20

Gatubelysning

I Vårgårda och Östadkulle tätort ansvarar kommunen för gatubelysningen. Om tre lampor eller fler i följd är trasiga, anmäls detta till kommunen som ser till att de lagas inom en vecka.

När kontrolleras belysningen?

Anmälan kan göras på:
Telefon: 0322- 60 06 45 eller  E-post: kommunen@vargarda.se

Sophämtning

Ring Ragn-Sells: 
Telefon: 010-723 40 00

Återvinningsstationer

Om återvinningsstationen är full eller om den är skräpig:
Tfn. 0200-88 03 11.

Larmnumret gäller för hela landet och är kostnadsfritt. Den som ringer behöver bara tala om var återvinningsstationen ligger. Det är företaget Förpackningsinsamlingen som ansvarar för stationerna.

Matförgiftning

Kontakta kommunens miljöinspektör, 0322-60 06 00

Klotter och skadegörelse

Vårgårda kommun har nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning. När du upptäcker förekomst av klotter eller annan skadegörelse, anmäl detta via länken nedan.

Anmälan om klotter och/eller skadegörelse

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons