Meddelande

Spara på vatten! Vattenåtgången är stor just nu i Vårgårda. Grundvattennivån är låg och för stort uttag kommer innebära att vi inte kan försörja kommunen på ett bra sätt. Det är varmt och torrt just nu, vi har efter förra årets torka redan låga nivåer vatten. Vi ber alla att använda vatten omsorgsfullt.

PDF
Senast publicerad: 2019-06-18

Kontakt Vård och Omsorg

Vård och Omsorsgchef

Roland Mattsson

E-post: roland.mattsson@vargarda.se
T
fn: 0322-60 07 21

 

Hemtjänst

Enhetschef

Willy Einmaa

E-post: willy.einmaa@vargarda.se
T
fn: 0322-60 07 37

 

Kullingshemmet, särskilt boende

Enhetschef - Asken och Björnen

Eva Bjelkengren-Tingsén

E-post: eva.bjelkengren-tingsen@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 79

Enhetschef - Almen, Linden

Evelyn Blomstrand

E-post: evelyn.blomstrand@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 27

Kökschef

Vakant

E-post:
Tfn: 0322-60 07 42

Restaurang Kastanjen

Tfn: 0322- 60 07 44

Fotvård

Tfn: 0322-60 07 52

Aktivitetshandledare

Robert Almqvist

E-post: robert.almqvist@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 50

 

Vårgården, särskilt boende

Enhetschef

Catharina Ehlersson

E-post: Catharina.ehlersson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 31

Dagverksamhet Träffen

Tfn: 0322- 60 07 41

 

Enheten förebryggande

Enhetschef

Mattias Nygård
E-post: Mattias.Nygard@vargarda.se
Tfn. 0322-60 07 37

Dagcentral Trevnaden

Tfn. 0322-62 38 15

Anhörigstöd

Carina Andersson-Carlsson

E-post: Carina.anderssson-carlsson@vargarda.se
Tfn: 0768-75 01 44

 

Hälso- och sjukvårdsenheten

Tf. enhetschef

Hans Lindström

E-post: hans.lindstrom@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 59

 

LSS-enheten, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Enhetschef funktionshinder

Lucas Andersson


E-post: lucas.andersson@vargarda.se

Tfn: 03322-60 07 91

 

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gunnel Wessbo

E-post: gunnel.wessbo@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 07

 

SAS, socialt ansvarig samordnare

Ann-Christine Andersson

E-post: ann-christine.andersson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 66

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons