PDF
Senast publicerad: 2019-11-07

Kontakt Vård och Omsorg

Vård och Omsorgschef

Roland Mattsson

E-post: roland.mattsson@vargarda.se
T
fn: 0322-60 07 21

 

Hemtjänst

Enhetschef

Willy Einmaa

E-post: willy.einmaa@vargarda.se
T
fn: 0322-60 07 37

 

Kullingshemmet, särskilt boende

Enhetschef - Asken och Björnen

Eva Bjelkengren-Tingsén

E-post: eva.bjelkengren-tingsen@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 79

Enhetschef - Almen, Linden

Evelyn Blomstrand

E-post: evelyn.blomstrand@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 27

Kökschef

Vakant

E-post:
Tfn: 0322-60 07 42

Restaurang Kastanjen

Tfn: 0322- 60 07 44

Fotvård

Tfn: 0322-60 07 52

Aktivitetshandledare

Robert Almqvist

E-post: robert.almqvist@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 50

 

Vårgården, särskilt boende

Enhetschef

Catharina Ehlersson

E-post: Catharina.ehlersson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 31

Dagverksamhet Träffen

Tfn: 0322- 60 07 41

 

Enheten förebryggande

Enhetschef

Mattias Nygård
E-post: Mattias.Nygard@vargarda.se
Tfn. 0322-60 07 37

Dagcentral Trevnaden

Tfn. 0322-62 38 15

Anhörigstöd

Carina Andersson-Carlsson

E-post: Carina.anderssson-carlsson@vargarda.se
Tfn: 0768-75 01 44

 

Hälso- och sjukvårdsenheten

Tf. enhetschef

Hans Lindström

E-post: hans.lindstrom@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 59

 

LSS-enheten, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Enhetschef funktionshinder

Lucas Andersson


E-post: lucas.andersson@vargarda.se

Tfn: 03322-60 07 91

 

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Gunnel Wessbo

E-post: gunnel.wessbo@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 07

 

SAS, socialt ansvarig samordnare

Ann-Christine Andersson

E-post: ann-christine.andersson@vargarda.se
Tfn: 0322-60 07 66

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons