PDF
Senast publicerad:

Arkiv för webbsidan nyheter

Flödet av nyheter är viktigt för hemsidan. Det går däremot inte att alla nyheter med tiden lagrar sig på startsidan för olika verksamheter. Därför samlar vi ihop alla nyheter på denna sida, vårt digitala arkiv för nyheter på hemsidan.

Klicka på den månad under det år du vill söka efter. Alternativt använd den förenklade sökfunktionen.

 • Upphällnings av olja genom en miljötratt i en PET-flaska

  Byte av ärendehanteringssystem hos Bygg och Miljö


  Just nu håller bygg- och miljöenheten på att byta ärendehanteringssystem. Det nya systemet beräknas vara i drift första veckan i april. Enheten har satt upp ett arbetssätt för att under denna tid kunna fortsätta hantera ärenden som tidigare. Det kan dock uppstå situationer där handläggningen påverkas och vi hoppas att det finns överseende med detta då vi gör allt för att det ska gå så smidigt som möjligt
  Läs mer
 • MiniMAria Södra Älvsborg för unga med missbruk eller riskbruk

  I dagarna öppnar Mini-Maria Södra Älvsborg.


  Mini-Maria finns för alla som ännu inte fyllt 21 år men som har frågor om, ett riskbruk eller ett missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar.
  Läs mer
 • Kvinna med långt mörkt hår: Författare och Krimolog Maria Dufva

  Maria Dufva, författare och kriminolog kommer att föreläsa för skolorna.


  Min mission är att alla barn och ungdomar ska ha ett roligt och säkert liv på nätet: den enda vägen att vandra är brottsförebyggande. säger Maria Dufva.
  Läs mer
 • Granskning för detaljplan för Tånga gränd


  Mellan den 17 mars - 13 april 2021 pågår granskning för detaljplan för Tånga gränd. Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av småhus i Vårgårda tätort.
  Läs mer
 • Renhållningsavdelningen påbörjar abonnemangskontroll


  I Vårgårda kommun är det Ragnsells KommunPartner AB som sköter insamling av hushållsavfall på entreprenad.Alla bostadsfastigheter (även fritidshus) skall ha ett avfallsabonnemang. Om det inte uppkommer något avfall i bostaden finns möjlighet att ansöka om dispens för uppehåll av avfallshämtning. Dispenser handläggs av miljöenheten i kommunen mot en handläggningsavgift.Just nu bedriver kommunens renhållningsavdelning en abonnemangskontroll. Kontrollen har till syfte att säkerställa att alla fastigheter har ett lämpligt avfallsabonnemang. Under pågående kontroll kommer fastighetsägare kontaktas där det är oklarheter kring avfallsabonnemang eller dispens.Om du som fastighetsägare har funderingar kring ditt avfallsabonnemang är du alltid välkommen att kontakta Ragnsells KommunPartners kundtjänst på 010-723 23 23.Det går också bra att kontakta kommunens avfallssamordnare, Emma Gustafsson, på 0322-60 06 17

  Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons