PDF
Senast publicerad:

Arkiv för webbsidan nyheter

Flödet av nyheter är viktigt för hemsidan. Det går däremot inte att alla nyheter med tiden lagrar sig på startsidan för olika verksamheter. Därför samlar vi ihop alla nyheter på denna sida, vårt digitala arkiv för nyheter på hemsidan.

Klicka på den månad under det år du vill söka efter. Alternativt använd den förenklade sökfunktionen.

  • Detaljplan för Hol 14:8 - planeringsbesked


    Vårgårda kommun planerar för ny bostadsbebyggelse, förskola och allmän badplats i Hol.Planområdet ligger norr om befintlig bebyggelse i Hol och angränsar till riksintresse för kulturmiljövård, Hol (P37). Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900).Planförslaget avviker något från kommunens översiktsplan.Kommunen avser begära planeringsbesked från Länsstyrelsen om planens påverkan på riksintresset för kulturmiljövård, Hol (P37).Eventuella synpunkter rörande planens påverkan på riksintresset ska vara inkomna senast den 21 september 2021.
    Läs mer
  • Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 11 augusti 2021


    Ta del av sändning från Vårgårda kommun Kommunfullmäktiges sammanträde direkt via Youtube. Ta del av utsändningen nedan eller genom länken nedan. Datum för sändningen är 11 augusti kl. 18.00.
    Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons