PDF
Senast publicerad:

Arkiv för webbsidan nyheter

Flödet av nyheter är viktigt för hemsidan. Det går däremot inte att alla nyheter med tiden lagrar sig på startsidan för olika verksamheter. Därför samlar vi ihop alla nyheter på denna sida, vårt digitala arkiv för nyheter på hemsidan.

Klicka på den månad under det år du vill söka efter. Alternativt använd den förenklade sökfunktionen.

 • Grafik på en hjärna i mängder av färger

  Utvecklingsarbete pågår inom Vård och omsorg


  I Vårgårda kommun pågår ett utvecklingsarbete inom Vård och omsorg, med syfte att identifiera viktiga områden som kan öka kvaliteten för kommunens omsorgstagare.
  Läs mer
 • Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 13 oktober 2021


  Ta del av sändning från Vårgårda kommun Kommunfullmäktiges sammanträde direkt via Youtube. Ta del av utsändningen nedan eller genom länken nedan. Datum för sändningen är 13 oktober kl. 18.00.
  Läs mer
 • Samråd för detaljplan för Vårgårda norra


  Mellan den 13 oktober - 3 november 2021 pågår samråd för detaljplan för Vårgårda norra. Planförslaget avviker något från kommunens översiktsplan. Syftet med planen är att möjliggöra etablering av nya verksamheter och handel utom livsmedel.
  Läs mer
 • Kungörelse: Inkommen bygglovsansökan för bostäder på kvarteret Muraren


  Ansökan om bygglov för utbyggnad av bostäder på del av kvarteret Muraren i centrala Vårgårda har inkommit till Myndighetsnämnden Bygg och miljö. Kvarteret gränsar mot Centrumgatan i öst, Kungsgatan i väst samt flerbostadshus vid Murartorget i söder.Bygglovet avser den första etappen av den planerade bostadsutbyggnaden på Muraren, och avser utbyggnad av flerbostadshus med tre byggnadskroppar upp till 6 våningar med affärslokaler i bottenvåning utmed Kungsgatan. Parkering anordnas under kvartersmarken.Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende bl. a. tillåten bruttoarea.Handlingar:
  Kungörelse, Information om inkommen bygglovsansökanPDF
  AnsökningshandlingarPDF
  SkuggstudiePDF
  TrafikbullerutredningPDF
  Eventuella erinringar/synpunkter skall vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 26 oktober 2021.
  Läs mer
 • Nu kan du lämna farligt avfall till miljöbilen


  På kvällstid tisdag 19 oktober och onsdag 20 oktober kan du lämna ditt farliga avfall till miljöbilen. Den stannar på sex olika platser i kommunen.
  Läs mer
 • Ficklampa som lyser i mörkt rum. De tre varningssymbolerna för gul, orange och röd varning i bildens nedre högra hörn. Bildtext: För att du ska hinna förbereda dig.

  I höst inför SMHI nya vädervarningar


  I höst inför SMHI förnyade vädervarningar. Det är viktigt att du vet hur det kommer att fungera och vad varningarna betyder.Förändringen innebär i korthet:
  Läs mer
 • Christer Fuglesang tillsammans med elever på Lena skola

  Christer Fuglesang på besök i Lena skola


  Äntligen var det dags för Lena Skola att ta emot Christer Fuglesang. Detta efter treornas schackvinst i Yes2chess i våras.
  Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons