PDF
Senast publicerad:

Arkiv för webbsidan nyheter

Flödet av nyheter är viktigt för hemsidan. Det går däremot inte att alla nyheter med tiden lagrar sig på startsidan för olika verksamheter. Därför samlar vi ihop alla nyheter på denna sida, vårt digitala arkiv för nyheter på hemsidan.

Klicka på den månad under det år du vill söka efter. Alternativt använd den förenklade sökfunktionen.

 • Kungörelse: Inkommen bygglovsansökan för kvarteret Muraren


  Till Myndighetsnämnden Bygg- och miljö har det inkommit ansökan om bygglov för kvarteret Muraren - etapp 1 i Vårgårda centrum.Bygglovet avser utbyggnad av kvarteret Muraren med bostäder och offentliga lokaler. I ansökan redovisas bebyggelse med tre flerbostadshus i 3 till 5 våningar. Utmed Kungsgatan föreslås publika lokaler i entréplan.Förslaget innebär avvikelse från gällande detaljplan avseende placering av byggnader på icke byggbar mark mot Centrumgatan.Handlingar:
  Kungörelse, information om inkommen bygglovsansökan Pdf, 157.4 kB.
  Bygglovshandlingar Pdf, 3 MB.
  Handlingarna finns även utställda vid receptionen i kommunhuset i Vårgårda.Eventuella erinringar/synpunkter ska vara Myndighetsnämnd Bygg och Miljö, 447 80 Vårgårda, tillhanda senast den 29 december 2021.

  Läs mer
 • Diplom till den kommande vinnaren av kulturpris och föreningsledarpris.

  Kommunhusets reception - öppettider i Jul


  Här är öppettiderna för kommunhusets reception denna jul.
  Läs mer
 • Inspirerande föreläsning av tidigare elev här på Sundlergymnasiet.


  Sundlergymnasiets tidigare elev Arian Ranjbar inspirerade natur- och teknikstudenter genom att hålla en populärvetenskaplig föreläsning om att matematiskt garantera eller öka tilliten till algoritmer inom säkerhet till exempel med självkörande bilar.
  Läs mer
 • Ny slamtömningsentreprenör


  Från och med årsskiftet har Vårgårda kommun en ny slamentreprenör som tömmer enskilda avlopp. Nu efterfrågar de uppdaterade kontaktuppgifter till slamtömningskunder.
  Läs mer
 • Diplom till den vinnaren av kulturpris, föreningsledarpris och miljöpris

  Årets Kulturpris, föreningsledarpris och miljöpris delades ut på årets sista kommunfullmäktige


  Onsdagen den 8 december hade Vårgårda kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Traditionsenligt delades årets priser i samband med detta: Kultrupriset, Föreningsledarpriset och miljöpriset.
  Läs mer
 • Måndagsgänget med Ulla Hjelmér Vårgårdas Lucia 2021


  Vårgårda kommun och Lions Club Vårgårda presenterar stolt Vårgårdas officiella luciatrupp 2021; Måndagsgänget med Ulla Hjelmér.
  Läs mer
 • Vinnare i markanvisningstävling på Hjultorps kulle


  Bostadsområdet Hjultorps kulle i Vårgårda innehåller främst villatomter, som har sålts via kommunens tomtkö, men ett område är planerat för parhus eller kedjehus. Kommunen har utlyst en markanvisningstävling för området och Rydlers Bygg har vunnit tävlingen. Kommunen tecknar nu markanvisningsavtal med Rydlers bygg för byggnation av 5 parhus som planeras att uppföras under 2022/2023.
  Läs mer
 • Sändning Kommunfullmäktiges sammanträde 8 december 2021


  Ta del av sändning från Vårgårda kommun Kommunfullmäktiges sammanträde direkt via Youtube. Ta del av utsändningen nedan eller genom länken nedan. Datum för sändningen är 8 december kl. 17.30.
  Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons