PDF
Senast publicerad:

Tillgänglighet

Vägledningen för webbutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. heter de officiella riktlinjerna för hur man ska arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Mål för Sverige och EU

Drygt en miljon människor i Sverige har en funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet är ett hinder. Det är det vi kallar funktionshinder.

En vägledning har tagits fram för webbutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med riktlinjer som ska underlätta för organisationer att ta fram webbplatser, e-tjänster m.m. som kan användas av så många som möjligt på ett så enkelt sätt som möjligt.

Den senare tiden har det skett anpassning till att fler e-tjänster har utvecklats, sociala medier har fått fäste, smarta telefoner och appar utvecklas. Standarden WCAG 2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.1 är ny för denna vägledning, och det finns också en svensk översättning av den.

Mål för Vårgårda kommun

Strävan i vår verksamhet är att möta de riktlinjer som anges för webbutveckling. ​

WCAG 2.0

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.1 innehåller ett stort antal regler för att göra webbinnehåll mer tillgängligt. Genom att följa dessa regler görs innehållet tillgängligt för en bredare skara människor med olika typer av funktionsnedsättningar såsom:

  • Synnedsättningar
  • Hörselnedsättning
  • Inlärningssvårigheter
  • Kognitiva funktionsnedsättningar
  • Begränsad rörlighet
  • Talsvårigheter
  • Ljuskänslighet och kombinationer av dessa

Genom att följa dessa riktlinjer kommer ditt webbinnehåll för det mesta även att bli mer användbart för alla användare.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons