PDF
Senast publicerad:

Strategi för kultur och fritid 2020-2025

Bilden innehåller texten "Strategi för kultur och fritid 2020-2025" samt två ballonger

Strategin för kultur och fritid 2020-2025 har sitt ursprung i kommunens vision om den "Goda kommunen med 13 000 invånare 2027". Strategin är framtagen tillsammans med föreningar, samfund, organisationer, elever, ungdomar, tjänstepersoner och förtroendevalda inom kommunen och många fler. Gemensamt har vi format det förslag som kommunfullmäktige antog den 11 december 2019.

Strategi ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för såväl politiker och medarbetare inom den kommunala organisationen som för alla att dem som är engagerade inom föreningslivet och övriga civilsamhället.

Det övergripande målet för Vårgårda kommunens kultur- och fritidsarbete är: "Vårgårda kommun ska ha ett rikt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som bygger på ett inspirerande, inkluderade och engagerade förhållningssätt där barn- och ungdomar är prioriterade. Detta bidrar till kommunens vision om att vara den goda kommunen och stärker kommunens attraktionskraft".

Detta är inget mål som kommunen kan nå själva, utan det måste ske i samverkan och samarbete med dem som bor och verkar i kommunen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons