Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer: 

0322 - 60 06 81

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
badet@vargarda.se