PDF
Senast publicerad:

Naturreservat i Vårgårda

I Vårgårda kommun finns det sju naturreservat i olika storleka.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka områden som ska bli naturreservat. I vissa fall kan även kommunen besluta om vilka områden ska bli naturreservat. Naturreservat kan bildas för att:

  • bevara biologisk mångfald,
  • vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer,
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet,
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer försvinner. I Vårgråda kommun finns det två områden som ingår i Natura 2000; Tånga Heds naturreservat och Mängsholm

Tillåtet och förbjudet i naturreservatet?

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan kontakta kommun, Länsstyrelsen för mer information, www.lanstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons