Meddelande

Spara på vatten! Vattenåtgången är stor just nu i Vårgårda. Grundvattennivån är låg och för stort uttag kommer innebära att vi inte kan försörja kommunen på ett bra sätt. Det är varmt och torrt just nu, vi har efter förra årets torka redan låga nivåer vatten. Vi ber alla att använda vatten omsorgsfullt.

PDF
Senast publicerad: 2016-06-07

Ornunga museum och Kyrkebol

Välkommen till Ornunga museum och Kyrkebol

Ornunga museum består av flera byggnader. Den äldsta är utan tvivel Ornunga gamla kyrka från tidigt 1200-tal. Kyrkan renoverades och tillbyggdes i början av 1700-talet och sedan dess har inga ändringar gjorts.

Takmålningarna från 1600-talet är intressanta liksom den spricka, i östra väggen vid koret, som orsakades av en jordbävning under den sista ordinarie gudstjänsten som hölls den 23 oktober 1904. Bland inventarierna märks två träskulpturer från 1200-talet. Den ena visar Maria med barnet.

Kyrkan har inte varit i bruk sedan 1904 och överläts 1905 på Svältornas Fornminnesförening.

Museigården Kyrkebol invid kyrkan inrymmer mangårdsbyggnad, ladugård, ryggåsstuga och kölna - allt tidstypiskt bevarat - och dessutom rikliga samlingar av gamla bruksföremål, redskap, stenåldersföremål, böcker m.m. Här hålls guidningar och aktivitetsdagar. Missa inte Ornunga nya kyrka och Ornungalabyrinten.

För visning av museet och gamla kyrkan i Ornunga:

Marianne Lindh 0322-661176, 070-7738677 eller mail bjornebro@gmail.com.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons