Gå till innehåll

Utdrag ur belastningsregistret

För vissa tjänster inom kommunen har arbetsgivaren rätt att begära att du ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Det gäller för dig som ska arbeta med barn inom förskolan, skolan och eller LSS.

Inom vissa av kommunens verksamheter krävs enligt lag att utdrag ur belastningsregistret lämnas av den som erbjuds anställning, hyrs in från bemanningsföretag eller anvisas praktikplats. Den enskilde ansöker själv om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Vilka områden kräver utdrag?

Krav på utdrag gäller för den som erbjudits anställning, hyrs in från bemanningsföretag eller anvisas praktikplats inom:

  • Förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg begärs utdrag på blankett avsett för dessa verksamheter(enligt SFS 2000:873). Även personal som utför arbete inom dessa verksamheter såsom t.ex. skolmåltidspersonal, fastighetsskötare, m.fl. skall uppvisa utdrag.
  • Funktionshinderverksamhet med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet), korttidsboende eller som personlig assistent åt person som är under 18 år begärs utdrag på blankett för LSS verksamhet (enligt SFS 2010:479).
  • HVB-hem (familjehem) begärs utdrag på blankett för HVB-hem (enligt SFS 2007:171).
  • Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg (enligt SFS 2013:852).

Du ska själv begära utdraget och det kan du göra via polisens e-tjänst

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja