Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Vårgårda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur vargarda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen:

  • Föreningsregister – Kan endast "bäddas in" på webbplatsen. Registret saknar HTML-rubrik samt att kontrasten är dålig på delar av registret.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vargarda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en till två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Vargarda.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Textning av kommunfullmäktiges webbsändning
  • Äldre styrande dokument som är omfattande

Hur vi testat webbplatsen?

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vargarda.se.
Soliel AB har gjort en oberoende granskning av vargarda.se vid utveckling av sidan.

Senaste bedömningen gjordes den 18 oktober 2023.

Webbplatsen publicerades den 19 oktober 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 oktober 2023.