Gå till innehåll

Tänd i toppen – Lär dig elda i vedkaminen på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok.

Folder framsida. En eld med ved

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att hundratals
personer om året dör i förtid. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan. Men det går att ändra på. Genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra till att minska utsläppen med upp till 50 %, samtidigt som luften blir bättre där du bor.

Fördelar med att tända i toppen

Även om det kan ta en liten stund för brasan att ta sig så är vinsterna med
att tända i toppen många. Gaserna som förångas från veden förbränns i
stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och
det blir mer värme per vedträ.

För hälsan

Precis som vid all annan förbränning bildas det luftföroreningar även vid
vedeldning. Små partiklar, t.ex. sot, kan leta sig in i lungor och blodkärl
och orsaka luftvägsrelaterade sjukdomar. Genom att elda på rätt sätt
minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar från både gamla och
nya eldstäder.

För klimatet

Ved är ett förnybart bränsle med mindre klimatpåverkande utsläpp än
fossila bränslen. Men vedeldning är i dag en av de största källorna till
att sot sprids i Arktisområdet, vilket påskyndar issmältningen och orsakar
klimatstörningar i hela världen. Att elda ved på ett miljövänligt sätt är
en enkel insats som var och en kan bidra med för att begränsa klimatförändringarna.

För plånboken

Det går att spara både tid och pengar genom att förbättra sin eldningsteknik. Genom att skapa en effektiv brasa går det åt mindre ved. Dessutom minskar brandrisken.

(Samhällsinformation från Vårgårda kommun i samarbete
med Naturvårdsverket och Energimyndigheten.)

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-02-12
Senast uppdaterad: 2024-02-12
Sidansvarig: Pontus Lilja