Gå till innehåll

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en särskild form av kolletivtrafik för dig som på grund av en funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst är resor som går utanför Vårgårda kommuns färdtjänstområde men inom Sverige.

Rätt till riksfärdtjänst

Du kan få riksfärdstjänst om din funktionsnedsättning gör att din resa blir dyrare än den skulle blivit, till exempel om du måste ha med en ledsagare på allmänna kommunikationer. Rikfärdtjänst beviljas i första hand för resor med tåg eller buss, men flyg eller personbil kan också bli aktuellt. Vid resor med tåg eller buss beviljas du gratis ledsagare som du själv får ordna.

För att ha rätt till riksfärdtjänst ska

  • du vara folkbokförd i Vårgårda kommun
  • du ha en funktionsnedsättning som är bestående minst sex (6) månader
  • du ha en funktionsnedsättning som omöjliggör en resa på egen hand med allmänna kommunikationer
  • ändamålet med resan vara en fritidsaktivitet, till exempel att hälsa på släkt eller vänner. Om du ska resa i tjänsten ska företaget stå för resan. Ska du resa till vård eller behandling ska du resa med sjukresor.

Ansök om riksfärdjtänst

Du ansöker om riksfärdtjänst genom att skicka in

  • en skriftlig ansökan
  • ett skriftligt medicinskt utlåtande av sakkunnig, exempelvis läkare eller arbetsterapeut som har kännedom om funktionsnedsättningen.

Blanketter för ansökan och medicinskt utlåtande hittar du bland kommunens e-tjänster.

När din kompletta ansökan kommit in görs en bedömning om du har rätt till riksfärdtjänst. Därefter får du ett skriftligt beslut. Vid avslag på ansökan kan beslutet överklagas med förvaltningsbesvär.

Om du beviljas resa får du ytterligare information där det framgår hur och var du beställer din resa.

Avgift för att resa (prisexempel)

Avstånd (km)

Egenavgift (kr)


26 år och yngre

Över 26 år

0-100

73

105

101-125

91

130

126-150

115

165

151-175

136

195

176-200

154

220

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-19
Senast uppdaterad: 2024-06-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson