Gå till innehåll

Parkeringstillstånd

Om du har en rörelsenedsättning och behöver parkera nära resmålet kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Det ger rätt att parkera på särskilt reserverade platser och undantag från lokala trafikföreskrifter.

Rätt till parkeringstillstånd

Den som på grund av en varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd kan utfärdas både till dem som själv kör fordonet och till dem som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansök om parkeringstillstånd

Du ansöker om parkeringstillstånd genom att skicka in

  • en skriftlig ansökan med nytaget foto
  • ett skriftligt läkarintyg för parkeringstillstånd.

När din kompletta ansökan kommit in görs en bedömning om du har rätt tillparkeringstillstånd. Därefter får du ett skriftligt beslut. Vid avslag på ansökan kan beslutet överklagas till Länsstyrelsen.

Ett parkeringstillstånd är tidsbegränsat och kan utfärdas för högst 5 år i taget och som lägst 6 månader. Kommunen beslutar om parkeringstillståndets giltighetstid. Du måste ansöka om nytt parkeringstillstånd inför att ditt tillstånd går ut. 

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller i hela landet. Tillståndet ger dig rätt att parkera på parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.

Information och regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Länk till annan webbplats.

Parkeringstillståndet är kopplat till den person som det har utfärdats för. En person som har tillstånd i egenskap av förare kan inte använda tillståndet när hen är passagerare eller tvärtom.

I trafikförordningen 13 kap 8 § står vilka rättigheter som följer med ett parkeringstillstånd. Där parkering är förbjuden eller begränsad till en kortare tid än 3 timmar får den med tillstånd parkera i högst 3 timmar. Där parkering är tillåten i 3 timmar men mindre än 24 timmar får den med tillstånd parkera i högst 24 timmar. Parkeringstillstånd ger även rätt att parkera i högst 3 timmar på gågata.

Trafikförordning. Länk till annan webbplats.

Parkeringstillstånd är en värdehandling. Om tillståndet används på annat sätt än vad som föreskrivs kan det dras in.

Ett borttappat eller stulet tillstånd ska polisanmälas.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-06
Senast uppdaterad: 2023-10-06
Sidansvarig: Ida Bryngelsson