Gå till innehåll

Avgifter för vård och omsorg

Kommunen tar ut avgifter för olika tjänster, bland annat hemtjänst, särskilt boende (vård- och omsorgsboende), korttidsvistelse, trygghetslarm, ledsagning och hemsjukvård. Avgift betalas alltid av varje person som erhåller stöd, inte per hushåll.

Så beräknas avgiften

Enligt socialtjänstlagen ska vård- och omsorgsavgiften vara inkomstprövad. Det innebär att avgiftens storlek räknas ut utifrån inkomster och utgifter (boendekostnad). Det är viktigt eftersom det annars skulle kunna innebära att någon som har låga inkomster måste tacka nej till vård och omsorg för att man inte har råd att betala avgiften.

För att kommunen ska kunna beräkna din vård- och omsorgsavgift måste vi veta hur mycket inkomster du har. Därför skickar kommunen ut en så kallad inkomstförfrågan. Den skickas ut till alla som har avgiftsbelagda insatser i början på varje år. Under resten av årets ska den fyllas i om förhållandena ändrats och av nya omsorgstagare. Det går även att lämna in inkomsförfrågan via Vårgårda kommuns e-tjänst.

Det finns ett tak för hur stor en vård- och omsorgsavgift får bli per månad. Det kallas högkostnadsskydd eller maxtaxa. Oavsett hur höga inkomster man har ska ingen behöva betala mer än maxtaxan. Maxtaxan ändras varje år. År 2023 är maxtaxan 2 359 kr/månad.

Om du har låg inkomst kan du ha rätt till bostadstillägg. Detta ansöker du om hos pensionsmyndigheten om du är över 65 år och hos försäkringskassan om du är under 65 år.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Vård- och omsorgsavgifter 2023


Kostnader vid stöd i hemmet 2023

Insats

Avgift


Hemtjänst

248 kr/timme

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Hemsjukvård

451 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Avlösare under 10 timmar per månad

Avgiftsfritt


Avlösare över 10 timmar per månad

248 kr/timme

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Trygghetslarm

225 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Ledsagare

248 kr/timme

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)


Kostnader vid korttidsvistelse 2023

Insats

Avgift


Korttidsvistelse/växelvård

77 kr/dag

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Måltider

126 kr/dag


Förbrukningsartiklar

35 kr/dagKostnader på särskilt boende 2023

Insats

Avgift


Personlig omvårdnad

2359 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Måltider

4604 kr/månad


Hyra för lägenhet

ca 3300 - 5500 kr/månadKostnader för övriga insatser/tjänster 2023

Insats

Avgift

Hemleverans av matportion via hemtjänst

65 kr/portion

Måltid på dagverksamhet Träffen

65 kr/portion

Dagverksamhet Träffen

Avgiftsfritt

Tvätt i tvätteriet

25 kr/kg

 

Vid frågor når du våra avgiftshandläggare genom att ringa Vårgårda kommuns växel.

Telefonnummer växel: 0322- 600 600

Kontakt

Avgiftshandläggare

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-20
Senast uppdaterad: 2023-11-20
Sidansvarig: Tove Wallin