Gå till innehåll

Avfall och miljö

Här får du information om vad du kan göra för att minska ditt avfall och återvinna det rätt, och därmed minska din miljöpåverkan.

Årligen uppkommer ungefär 466 kg avfall per person i Sverige. Våra naturresurser är begränsade och mycket av det avfall som slängs skulle istället kunna materialåtervinnas och bli nya produkter.

Vad kan du göra för att minska din miljöpåverkan?

 1. Förändra dina konsumtionsmönster. Köp mindre och tänk efter innan du handlar.
 2. Sortera ut och lämna förpackningar till återvinning.
 3. Lämna alltid farligt avfall på återvinningscentralen eller miljöstationen.
 4. Sortera ut ditt matavfall i ett brunt kärl. Näringen kan då återföras till jorden och vi kan producera biogas.
 5. Skänk bort hela och rena saker du inte längre vill ha till loppis. Det kanske finns någon annan som vill ha det du inte längre behöver.
 6. Absolut viktigast att ta hand om är det farliga avfallet, t.ex. elektronikavfall, kemikalier, läkemedel och batterier. Hanteras farligt avfall på fel sätt riskerar det att förorena både mark och luft samt kan leda till hälsorisker för både djur och människor.

Avfallstrappan

I hela EU och Sverige utgår avfallshanteringen ifrån avfallstrappan. Trappan kan tillämpas på alla nivåer i samhället, från lagstiftning till individnivå. Målet är att befinna sig så högt upp i trappan som möjligt, då är miljöpåverkan som lägst.

 1. Avfallsminimera, det vill säga förhindra att avfall skapas. Behöver du verkligen allt du köper?
 2. Återanvänd produkter i så stor mån som möjligt. Köp och sälj begagnat.
 3. Materialåtervinn sådant som inte kan användas igen.
 4. Energiåtervinn sådant som inte kan återvinnas, genom förbränning.
 5. Deponera det som inte går att återvinna eller energiåtervinna.
Illustration över avfallstrappan

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-26
Senast uppdaterad: 2024-03-26
Sidansvarig: Ida Bryngelsson