Gå till innehåll

Överklagande av beslut som rör livsmedelskontroll

Miljö- och byggnadsnämndens beslut, enligt livsmedelslagstiftningen, kan överklagas av den som beslutet angår. Du har tre veckor på dig att överklaga från att du har tagit del av beslutet. Om ett beslut inte överklaga blir det giltigt.

Överklagande av nämndens beslut enligt livsmedelslagstiftningen prövas av Länsstyrelsen. Överklagandet ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden. De kontrollerar att det har kommit in i rätt tid. Överklaganden som kommit in i rätt tid skickas vidare till Länsstyrelsen för prövning och beslut. Om överklagandet kommer in för sent avvisas det.

I vissa fall kan nämnden själv omprova och ändra ett uppenbart oriktigt beslut. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens avgörande kan överklagas till Kammarrätten. Högsta instans är Högsta förvaltningsdomstolen.

Om att överklaga

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-10
Senast uppdaterad: 2024-06-10
Sidansvarig: Pontus Lilja