Gå till innehåll

Mängsholms ekhagar

Ekhagarna vid Mängsholm är bland de största och vackraste i länet. Det är framför allt i de centrala delarna som hagen är välhävdad.

Det finns många grova ekar, och flera av de riktigt stora är avsatta som naturminne. Ned mot Säveån, som rinner genom området, finns vackra bårder av klibbal och knäckepil. Det finns rikligt med stora stenblock i ån och på några platser vidgar sig ån till små dammar.

Vegetationen är artrik. Både växt- och djurlivet präglas av arter som är bundna till framför allt hagmarksmiljö. Några intressanta växter är brudbröd, backsippa, kattfot och getväppling. Påfallande är den rika förekomsten av nattvioler vissa år. Vanliga fågelarter är till exempel hämpling och grönfink. Mer ovanliga är bivråk, skogsduva och mindre hackspett.

Att tänka på när du besöker Mängsholms ekhagar

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Mängsholms ekhagar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • medföra okopplad hund.

Förbuden gäller ej i fråga om enskilda vägen genom området.

Länsstyrelsen om Mängsholms ekhagar. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-12
Senast uppdaterad: 2023-10-12
Sidansvarig: Charlott Klug