Gå till innehåll

Synpunkter och klagomål för socialtjänst, LSS och vård och omsorg

Att få kännedom om verksamhetens brister är viktigt. Då vet verksamheten vad som behöver förbättras. Vi är därför tacksamma om du tar dig tid och berättar för oss om du tycker att verksamheten du har, eller har haft, kontakt med inte uppfyllt dina förväntningar. Vi tar också gärna emot tips och synpunkter på hur du tycker vi kan göra förbättringar i verksamheten.

Vikten av att få feedback

Alla verksamheter mår bra av att få feedback. Det kan handla om stort och smått, positivt och negativt men också idéer om hur förbättringar kan göras. Vi tar tacksamt emot.

Hur kan jag lämna synpunkter och klagomål på socialtjänstens verksamheter?

Det finns inga formella krav på hur synpunkter och klagomål ska lämnas utan det kan ske muntligen, skriftligen, anonymt eller undertecknat med namn. Tänk på att om du väljer att vara anonym kommer du inte kunna få något återkoppling. För att få en återkoppling behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Om du vill framföra ett klagomål, en synpunkt eller ge feedback kan du förslagsvis göra något av följande alternativ:

  • Prata med medarbetarna i den verksamhet du har kontakt med
  • Prata, ring, skicka brev eller maila arbetsledaren på verksamheten
  • Du kan använda Vårgårda kommuns E-tjänst:

Allvarliga brister och avvikelser

  • Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för socialtjänstens verksamheter. IVO utreder klagomål från patienter och närstående som gäller allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit.

Systematiskt kvalitetsarbete - ett lagkrav för socialtjänstens verksamheter

Den som bedriver verksamheten enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldiga att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Det innebär att det finns ett lagkrav på att verksamheterna ska ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet. I föreskriften likställs begreppet kvalitet med att verksamheten uppfyller krav och mål som finns i de lagar och förskrifter som gäller för respektive verksamhet.

Verksamheten ska utreda klagomål. Det första som utredningen ska klargöra är om klagomålet visar att verksamheten har brustit i kvaliteten. Om så är fallet ska utredningen föreslå åtgärder och förbättringar som förhindrar att händelsen återupprepas.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-27
Senast uppdaterad: 2023-10-27
Sidansvarig: Pontus Lilja