Gå till innehåll

Vädervarningar - konsekvensbaserade

En viktig uppgift är att utfärda varningar när det finns risk för vädersituationer som kan orsaka störningar i samhället. Systemet heter konsekvensbaserade vädervarningar. Det ärvarningar som är anpassade och utfärdas utifrån den påverkan som kan väntas i ett visst område.

Storm, översvämning, snöoväder eller värmebölja — extremt väder kan innebära stora påfrestningar och störningar. Men konsekvenserna av besvärligt väder kan skilja sig väsentligt åt beroende på när och var i landet det inträffar.

I vädervarningssystemet är vädrets konsekvenser i fokus. Det ligger en helhetsbedömning av den specifika situationen till grund för när varning utfärdas. En del av denna bedömning sker utifrån regionalt anpassade tröskelvärden.

Regionalt anpassade varningar innebär att SMHI:s samverkan med till exempel länsstyrelserna fördjupats, inför att en varning utfärdas.

Med varningarna blir det enkelt att förstå vilka problem som vädret kan orsaka.

I det förnyade varningssystemet benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar.

Gul varning - symbol

Gul varning

Gul varning

 • Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten. Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.
 • Vad ska du göra?
  Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.
 • Vad ska offentlig verksamhet göra?
  Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende förväntad väderutveckling.
Orange symbol

Orange varning

Orange varning

 • Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten. Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.
 • Vad ska du göra?
  Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.
 • Vad ska offentlig verksamhet göra?
  Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör överväga höjning av intern beredskap, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt anpassa verksamheter inför kommande väderutveckling.
Röd symbol

Röd varning

Röd varning

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten.
  Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade.
 • Vad ska du göra?
  Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.
 • Vad ska offentlig verksamhet göra?
  Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern beredskap inför kommande väderutveckling.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-02
Senast uppdaterad: 2024-04-02
Sidansvarig: Pontus Lilja