Gå till innehåll

Val till riksdag, region och kommun

Det finns fyra allmänna val:

Riksdagsval

Valet till riksdag, region och kommun i Sverige sker normalt vart fjärde år. Dessa val är viktiga delar av det demokratiska systemet och ger medborgarna möjlighet att påverka politiken på olika nivåer. Riksdagsvalet avgör sammansättningen av Sveriges lagstiftande församling, medan region- och kommunvalen påverkar beslutsfattandet på regional och lokal nivå.

Vid riksdagsvalet väljer medborgarna ledamöter till Sveriges riksdag, som är den högsta lagstiftande församlingen i landet. Riksdagen har en central roll i att stifta lagar och fatta beslut om viktiga frågor som påverkar hela landet.

Regeringsbildning

I Sverige väljs regeringen indirekt av riksdagen. Efter att val till riksdagen har ägt rum och mandatfördelningen är fastställd, påbörjas förhandlingar mellan partierna för att bilda en regering. Normalt sett bildas en regering av det eller de partier som tillsammans har majoritet i riksdagen, eller åtminstone tillräckligt stöd för att inte bli nedröstad vid misstroendeförklaringar eller liknande.

Den partiledare som anses ha bäst förutsättningar att bilda en fungerande regering utses vanligtvis till statsminister av talman i riksdagen. Statsministern utser sedan ministrar till olika poster inom regeringen, vanligtvis enligt överenskommelse med andra partier i en koalitionsregering.

För att få igenom sin politik i riksdagen måste regeringen samarbeta med andra partier, och om en majoritet av riksdagen förlorar förtroendet för regeringen kan det leda till en misstroendeförklaring och regeringens avgång. En ny regering kan då bildas om en annan partiledare har stöd nog att bilda en fungerande regering enligt samma process.

Region

Region- och landstingsvalen avgör sammansättningen av region- och landstingsfullmäktige, vilka har ansvar för att driva och organisera hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik inom regionen.

I regioner och kommuner fungerar processen för att bilda styre på ett något annorlunda sätt jämfört med på nationell nivå.

I regioner är det vanligt att partierna bildar koalitioner eller blocköverskridande samarbeten för att bilda majoritet och därmed kunna bilda en fungerande regionstyrelse. Regionstyrelsen består av förtroendevalda från olika partier och har ansvar för att fatta beslut om bland annat hälso- och sjukvård och kollektivtrafik inom regionen.

Kommun

Kommunalvalen avgör sammansättningen av kommunfullmäktige, som är den högsta beslutande församlingen i en kommun. Kommunfullmäktige fattar beslut om frågor som rör den kommunala verksamheten, såsom skola, äldreomsorg, stadsplanering och kultur.

På kommunnivå sker ofta en liknande process där olika partier samarbetar för att bilda majoritet och därigenom kunna bilda en fungerande kommunstyrelse. Kommunstyrelsen är den högsta verkställande organet i kommunen och har ansvar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut och sköta den löpande förvaltningen.

I både regioner och kommuner är det vanligt att det förs diskussioner och förhandlingar mellan de olika partierna för att bilda majoriteter och därigenom skapa fungerande styrande organ. Ofta sker dessa förhandlingar efter att valen har ägt rum och mandatfördelningen är klar.

Genom att delta i dessa val kan medborgarna påverka politiken på olika nivåer och därigenom forma samhället enligt sina preferenser och åsikter.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja