Gå till innehåll

Gällande översiktsplan

Översiktsplanen innehåller långsiktiga mål och övergripande inriktning för utvecklingen av den fysiska miljön, och är ett viktigt strategiskt verktyg för utvecklingen av Vårgårda kommun.

Om översiktsplanen

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Planen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning om kommunens utveckling, och beslutas av kommunfullmäktige. Den anger både en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi och grunddragen i hur mark- och vattenområden och bebyggelse ska användas och utvecklas. Översiktsplanen har därmed en central roll i kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Den ger däremot vägledning för beslut gällande bland annat detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar, och används i dialog med exempelvis mydigheter, exploatörer och kommuninvånare.

Översiktsplan för Vårgårda kommun

I översiktsplanen beskrivs hur mark- och vattenområden och byggd miljö ska användas och utvecklas på lång sikt. Planen omfattar hela kommunens yta (utom del som ersätts av fördjupning av översiktsplanen för småstaden Vårgårda).

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

Till den kommunövergripande översiktsplan hör ett antal fördjupningar och tematiska tillägg.

Tematiska tillägg görs för att utreda och ge utökad vägledning om ett särskilt allmänt intresse. Tematiska tillägg gäller för hela kommunens yta tillsammans med den kommunövergripande översiktsplanen.

Fördjupningar görs i ett avgränsat område av kommunen för få en mer detaljerad inriktning. Fördjupningar ersätter den kommunövergripande översiktsplanen inom det avgränsade området.

Planeringsstrategi

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till hur aktuell översiktsplanen är i en så kallad planeringsstrategi. Planeringsstrategin syftar till att hålla översiktsplanen aktuell och relevant, och att översiktsplaneringen ska vara en kontinuerlig process i kommunen.

Kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi för mandatperiod 2022-2026. I den konstateras att en ny översiktsplan behöver tas fram, men att den nuvarande med några undantag fortsatt är aktuell och vägledande fram tills att en ny plan är beslutad. Samtliga fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen är fortsatt aktuella i sin helhet.

Planeringsstrategi för Vårgårda kommun mandatperiod 2022-2026 Pdf, 963.4 kB.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-19
Senast uppdaterad: 2024-04-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson