Gå till innehåll

Driftbidrag för väg- och belysningsföreningar

Du som har kostnader för drift och underhåll av enskild väg eller vägbelysning kan ansöka om väg- och belysningsbidrag.

Vägbidrag

Vägbidrag kan sökas för enskilda vägar som är längre än 200 meter och tillgodoser ett kommunikationsbehov för fast boende, näringsliv eller för det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.

Om vägen ligger inom detaljplanelagt område lämnas inget bidrag.

Bidrag kan inte fås för anläggande av enskild väg.

Den förening eller vägägare som får bidrag är skyldig att meddela kommunen om kontakt- och betalningsuppgifter ändras.

Ansökan görs för vägar som inte får statsbidrag.

Ansökan ska göras varje år, senast den 30 maj.

Belysningsbidrag

Vägbelysningsföreningar kan söka drift- och underhållsbidrag.

Vägbelysning för fritidsbebyggelse kan inte få bidrag. Bidrag kan inte heller fås för nybyggnation av belysningsanläggning.

Ansökan om drift- och underhållsbidrag ska göras varje år.

Ansökan görs genom e-post: kommunen@vargarda.se.

Utredning om fördelning av kostnad för underhåll

Om tvister uppstår eller om man behöver hjälp att reda ut hur kostnaden för underhåll av till exempel en väg ska fördelas kontaktas Lantmäteriet. Lantmäteriet kan då genomföra en anläggningförättning. Anläggningförättning kan även göras för belysningsanläggningar eller vatten- och avloppsanläggningar.

Lantmäteriet om gemensamhetsanläggningar. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-05
Senast uppdaterad: 2023-10-05
Sidansvarig: Pontus Lilja