Gå till innehåll

Vinterväghållning

Kommunen sköter snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringar, torgytor samt gång- och cykelvägar på det kommunala vägnätet. För statliga vägar ansvarar Trafikverket och enskilda vägar sköts normalt av fastighetsägaren eller samfälligheter.

Vem ansvarar för vägen?

Ansvaret för snörörjningen beror på vem som är väghållare. I Trafikverkets karta kan du se vem som ansvarar för vilka vägar i kommunen. Välj att se "Väghållare" i kartans övre högra hörn.

Se vem som ansvarar för vägarna Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

Kommunens gatuenhet sköter snö- och halkbekämpning på kommunala gator och gång- och cykelvägar.

När kommer plogbilen?

Gång- och cykelvägar till vårdcentraler, förskolor, serviceinrättningar, busshållplatser, järnvägsstation och skolor prioriteras. För gator och vägar med trottoarer på båda sidor plogas efter prioritering bara en av sidorna.

 • På gång- och cykelvägar påbörjas snöröjning vid ett snödjup på 4 cm.
 • På körbanor påbörjas snöröjning vid ett snödjup på 6 cm.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket ansvarar för snöröjning på det statliga vägnätet, och det sköts genom entreprenörer.

I Vårgårda tätort gäller det följande vägar samt gång- och cykelvägar längs med dessa:

 • Landavägen 1891
 • Industrigatan
 • Del av Parkgatan
 • Torggatan
 • Hobergsvägen
 • Centrumgatan
 • Kullingsleden
 • Stockholmsvägen
 • Vänersborgsvägen
 • Väg 42

Trafikverket om vinterväghållning Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till Trafikverkets entreprenörer Länk till annan webbplats.

Ansvar för enskilda vägar

Utefter enskild väg på landsbygden och i kommunens mindre orter är det de boende själva som har ansvaret för väghållningen. Man kan ha rätt till kommunalt och/eller statligt bidrag för skötsel av enskilda vägar.

Fastighetsägares ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att hålla trottoar eller gångbaneyta utanför fastigheten fri från snö och is. Undantaget är vardagar kl. 7-16 då kommunen sköter snöröjning och halkbekämpning även utanför din fastighet längs kommunens gator. Du får själv öppna snövallen vid din infart. Tänk på att snö inte får forslas ut på gångbana och gata.

Trafikanternas ansvar

Du som går, cyklar eller kör bil — tänk på att det alltid finns risk för halka. Anpassa dig efter vinterförhållanden!

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-30
Senast uppdaterad: 2023-11-30
Sidansvarig: Ida Bryngelsson