Gå till innehåll

Familjerätten - familjerättsliga frågor

Familjerätten handlägger och erbjuder rådgivning i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, adoption, fastställande av faderskap och föräldraskap. Vårgårda kommun har ett avtal med socialförvaltningen i Alingsås kommun om handläggning av familjerättsliga ärenden.

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt.

Faderskap kan registreras digitalt via skatteverkets e-tjänst. En digital bekräftelse ska ske inom de 14 första dagarna från förlossningen. Ni kan också anmäla gemensam vårdnad via samma e-tjänst. Om ni inte vill eller har möjlighet att använda e-tjänsten kan du vända dig till socialtkontoret i Vårgårda kommun på telefon 0322-600 600

Om digital bekräftelse ej har gjorts dag 15 efter att barnet har fötts underrättas socialnämnden om barnets födelse och enhet Familjerätt kallar er till ett möte för att fastställa fader/föräldraskapet. Det är först efter att en digital bekräftelse har gjorts alternativt en fader/föräldraskapsbekräftelse undertecknats och godkänts på Familjerätten som barnets juridiska rättigheter, som till exempel arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft. Barnet får då även rätt att bära den andra förälderns efternamn.

Separation/skilsmässa

Föräldrar som ska separera eller har separerat och har gemensamma barn kan få information och rådgivning. Familjerätten hjälper er att komma fram till lösningar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Samarbetssamtal

Kan ni som föräldrar inte komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni anmäla intresse för samarbetssamtal hos familjerätten.

Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget. När barnet avses adopteras från utlandet benämns detta som internationell adoption. Det förekommer att svenska barn lämnas för adoption, vilket benämns som nationell adoption.

Internationell adoption

Om Du/Ni vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden. Du/ni måste vara 25 år för att få adoptera, en övre åldersgräns finns inte fastställd i lag men den rekommenderade övre åldersgränsen för att få medgivande är numera 42 år. För att få adoptera gemensamt måste ni vara gifta eller ha ingått partnerskap. Ensamstående kan också få adoptera.

Kontakt

För att komma i kontakt med familjerätten ring Alingsås kommuns växel.

Telefon: 0322-616 000

Kontakt

Familjerätten i Alingsås kommun

Sidenvägen 7F, 441 55 Alingsås

Öppettider

Telefontid familjerätten 8.45-9.30

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Mårten Nygren