Gå till innehåll

Om hemtjänst

När du behöver stöd i vardagen kan du, oavsett ålder, ansöka om hemtjänst. Hjälpen ska underlätta din vardag och stärka dina möjligheter att bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Din rätt till hjälp kommer att bedömas utifrån dina behov. Du har möjlighet att få hjälp dygnet runt. 

Exempel på stöd som kan ingå i hemtjänst är:

 • Att få hjälp att handla
 • Att få hjälp med tvätt
 • Att få hjälp med städning
 • Att få hjälp med omvårdnad
 • Att få hjälp med att klä på och av kläder
 • Att någon kommer och tittar till dig om du är orolig
 • Att någon kommer hem till dig med färdiglagad mat (matdistribution)

Fast omsorgskontakt för din trygghet

Du som har beviljats hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt. Det är en utbildad undersköterska som arbetar i nära relation till dig för att du ska känna dig trygg med hjälpen från hemtjänsten.

Den fasta omsorgskontakten kommer att ta en samordnande roll för dig och vara en länk till anhöriga, kollegor och andra yrkesgrupper så som arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare, god man/förvaltare och vårdcentral om du har behov av det. Den fasta omsorgskontakten kan också hjälpa till med att beställa tid till fotvård, hårvård, tandläkare, inbokade besök på vårdcentral och sjukhus om du har svårt att göra det själv.

Om du önskar det, kan även dina anhöriga, närstående eller eventuell företrädare ha kontakt med din fasta omsorgskontakt.

Fast omsorgskontakt erbjuds dock inte till dig som enbart har viss hjälp:

 • Enbart insatsen trygghetslarm
 • Enbart insatsen matdistribution
 • Enbart serviceinsatser som städ och tvätt
 • Enbart insatsen social aktivitet/promenad
 • Enbart enstaka ledsagning

Val av hemtjänst

För dig som beviljas hemtjänst har Vårgårda kommun kundval. Detta betyder att du som beviljats hjälp själv får välja om du vill att kommunen eller en extern utförare ska utföra hjälpen.

Val av utförare av hemtjänst - för dig som kund

Avgift för hemtjänst

Kommunen tar ut avgift för hemtjänst vilket innebär att du behöver betala för det stöd som du beviljas. Hur stor avgiften blir beror på dina inkomster men den blir aldrig högre än maxtaxan som är 2 575 kr/månad år 2024. Om du beviljats hemleverans av mat (matdistribution) betalar du per portion du beställer. Mer information om kommunens avgifter finns under avsnittet Avgifter för vård och omsorg.

Avgift för hemtjänst 2024

Insats

Avgift


Hemtjänst

271 kr/timme

Ingår i maxtaxa (2 575 kr/månad)

Hemleverans av matportion

71 kr per portionKontakt

Biståndshandläggare

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Telefontider biståndshandläggare:

Måndag-fredag 8.30-9.30

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-17
Senast uppdaterad: 2024-01-17
Sidansvarig: Tove Wallin