Gå till innehåll

Valnämnd

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet.

Valnämnden är en kommunal nämnd som är vald av kommunfullmäktige. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Även val till europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutat om ansvarar valnämnden för.

Lokala delar för valnämnden

Valnämnden får också anlitas av kommunen för att genomföra kommunal folkomröstning eller annan liknande opinionsundersökning.

Uppgifter

Till valnämndens uppgifter hör bl.a. att utse valförrättare, vallokaler och tillhandahålla valmaterial vid allmänna val, delegatsval till EU-parlamentet samt eventuella folkomröstningar.

Nämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen.

Valnämnden sammanträder enbart valår. Valnämnden ska inte förväxlas med kommunfullmäktiges valberedning.

Administrationen av valen utförs normalt av en utsedd grupp av tjänstemän.

Ledamöter Valnämnden

Valnämnden


Anders Lennermo

Centerpartiet

Karin Brunnegård

Socialdemokraterna

Roy Sjöberg

Sverigedemokraterna

Gunnar Lennermo

Miljöpartiet de gröna

Robert Isberg

Vänsterpartiet

Sven-Olov Vårhall

Liberalerna

Åsa Hallberg

Kristdemokraterna

Johan Hansson

Moderaterna

Lennart S Larsson

Socialdemokraterna

Inga Olausson

Centerpartiet

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-17
Senast uppdaterad: 2023-10-17
Sidansvarig: Pontus Lilja