Gå till innehåll

Fokusområde - Hållbar miljö

Vårgårda strävar efter att vara ett hållbart samhälle. Det åstadkommer vi genom kunskap, engagemang, framtidstro och mod att vara ledande i miljöarbetet. Innovativa idéer och lösningar leder oss framåt. Utvecklingen är såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

De rika och välmående natur- och kulturmiljöerna, de vackra tätorterna och den levande landsbygden vårdar vi med omtanke och ansvarar för tillsammans.

I Vårgårda engagerar vi oss för att säkerställa kommande generationers möjligheter att få växa upp med hög livskvalitet i ett hållbart och inbjudande samhälle.

Kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att skapa det uthålliga samhället. Tillsammans lever vi i ett samhälle där det är lätt att göra rätt.

Hållbarhet som möjlighet

Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten står inför. Hållbara beslut som grund för all verksamhet, att vi planerar och bygger för en hållbar framtid, att det i Vårgårda är lätt att göra rätt och det finns tillgång till rik och frisk natur. 

Hållbara beslut som grund för all kommunal verksamhet

 • där långsiktighet och helhetssyn tillsammans med tydliga mål och strategier skapar förutsättningar för det hållbara Vårgårda.
 • där kommunens verksamheter är ett föredöme och inspirerar andra i miljöarbetet.
 • där skolor och förskolor är aktiva i miljöarbetet och bidrar till att utveckla miljömedvetenhet i tidiga åldrar.
 • där den offentliga upphandlingen är präglad av höga miljökrav och höga etiska krav.
 • där svenska, närproducerade och ekologiska livsmedel är en självklarhet i de offentliga köken där även maträtterna är säsongs- och klimatanpassade.

Att vi planerar och bygger för en hållbar framtid

 • där Vårgårda är en föregångare inom miljö- och klimatsmart byggnation och energiproduktion.
 • där vi är en resurseffektiv kommun på god väg mot ett fossiloberoende.
 • där vi i Vårgårda bor, arbetar och vistas i hälsosamma och giftfria miljöer.
 • med effektiva och miljösmarta transporter och kommunikationer som finns såväl inom- som till och från kommunen.
 • där det är trivsamt och enkelt att cykla och åka kollektivt.

Att det i Vårgårda är lätt att göra rätt

 • där vi är nytänkande, handlingskraftiga och delaktiga i arbetet för en hållbar miljö.
 • där vi tar ett tydligt och gemensamt ansvar för vår bygd och miljö.
 • där vi har stort engagemang för att leva hållbart.
 • där det finns ett bra utbud av ekologiska, när- och härproducerade varor och tjänster.

Tillgång till rik och frisk natur

 • där tätorterna har många väl omhändertagna grönområden och välskötta gemensamma miljöer.
 • där Vårgårda har en välmående natur och en levande landsbygd.
 • där vi bygger vårt samhälle omsorgsfullt med tillgänglighet och närhet till natur-, kultur- och friluftsliv.
 • där vi i Vårgårda har giftfria och resurssnåla kretslopp.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja