Gå till innehåll

Detaljplan för Vårgårda Östra

Ortofoto över planområde för Vårgårda östra

Verksamheter med närhet till väg 181 och Vårgårda tätort.

Planområdet

Området ligger ca 4 km nordöst om Vårgårda tätort och utgörs huvudsakligen av en grustäkt, samt skog och åkermark. Det avgränsas söderut av väg 181 och i övriga väderstreck av åkermark. Områdets storlek är drygt 30 hektar.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av nya verksamheter i anslutning till väg 181 och Vårgårda tätort.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Tumbergs-Galstad 4:6 har ansökt om planbesked för delar av fastigheten Tumbergs-Galstad och vissa angränsande fastigheter. Planområdet ingår i ett större område som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Vårgårda tätort som framtida verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har beslutat att en detaljplan ska tas fram.

Aktuellt skede i planprocessen: Startskede

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbetet. Processen befinner sig i startskedet.

Planhandlingar publiceras i samband med att planen sänds ut för samråd.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson