Gå till innehåll

Lovplacering

Lovplats erbjuds elever, från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år, under lov och studiedagar.

Avgiften är 600 kr per termin (terminerna sträcker sig mellan 1 jan – 31 juli och 1 aug – 31 dec) och debiteras efter innevarande termin.

Utnyttjande av plats måste anmälas senast en månad i förväg till det fritidshem där eleven är placerad. Vid övergång från ordinarie fritidshemsplacering till lovplacering ska det anmälas två månader innan lovplacering kan utnyttjas.

Ansök

Ansökan om plats görs direkt i Vårgårda kommuns E-tjänst (ansökan barnomsorg och ange att ni önskar en lovplacering), eller genom att ta kontakt med kommunens utbildningsassistent.

Kontakt

Utbildningsassistent

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-fredag: 9.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-26
Senast uppdaterad: 2024-03-26
Sidansvarig: Sara Röjd