Gå till innehåll

Kurslitteratur och schema

Kurslitteratur

Kurser på grundläggande nivå

KursLitteratur
Engelska - delkurs 1New Levels 1 (elevbok) + digital elevlicens
Bryan Stephens & Eva Holm
Gleerups
isbn: 9789140694386 + artikelnr: 51107677
Engelska - delkurs 2New Levels 2 (elevbok) + digital elevlicens
Bryan Stephens & Eva Holm
Gleerups
isbn: 9789140694393 + artikelnr: 51107660
Engelska - delkurs 3New Levels 3 (elevbok) + digital elevlicens
Bryan Stephens & Eva Holm
Gleerups
isbn: 9789140697011 + artikelnr: 51104324
Engelska - delkurs 4New Levels 4 (elevbok) + digital elevlicens
Bryan Stephens & Eva Holm
Gleerups
isbn: 9789140697028 + artikelnr: 51106786


Matematik - delkurs 1Corda Nova Delkurs 1 och 2
Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt
Löfstrand & Elisabet Bellander
Gleerups
isbn: 9789140696175
Matematik - delkurs 2Corda Nova Delkurs 1 och 2
Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt
Löfstrand & Elisabet Bellander
Gleerups
isbn: 9789140696175
Matematik - delkurs 3Corda Nova Delkurs 3
Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson & Bengt
Löfstrand
Gleerups
isbn: 9789140696892
Matematik - delkurs 4Corda Nova Delkurs 4
Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson & Bengt
Löfstrand
Gleerups
isbn: 9789140696908


Svenska som
andraspråk, delkurs 2
Språket - grunden till din framtid
Cécile Tartar Jönsson & Mari-Elen Osbeck
Studentlitteratur isbn: 9788914412637
Svenska som
andraspråk, delkurs 3
Språket - grunden till din framtid
Cécile Tartar Jönsson & Mari-Elen Osbeck
Studentlitteratur
isbn: 9788914412637
Svenska som
andraspråk, delkurs 4
Språket - grunden till din framtid
Cécile Tartar Jönsson & Mari-Elen Osbeck
Studentlitteratur
isbn: 9788914412637


Kurser på gymnasial nivå

Kurs

Litteratur

Engelska 5

Blueprint A 3.0

Christer Lundfall & Ralf Nyström

Liber

isbn: 9789147121014 (tryckt + digital) eller 9789147133819 (digital)

Engelska 6

Blueprint B 3.0

Christer Lundfall & Ralf Nyström

Liber
isbn: 9789147121076 (tryckt + digital) eller 9789147133901 (digital)



Matematik 1abc

Matematik 5000+ 1abc Vux
Lena Alfredsson, Hans Heikne & Sanna Bodemyr
Natur & kultur
isbn: 9789127461772

Matematik 2abc

Matematik 5000+ 2abc Vux
Lena Alfredsson, Hans Heikne & Sanna Bodemyr
Natur & kultur
isbn: 9789127462670

Matematik 3bc

Matematik 5000+ 3bc Vux
Lena Alfredsson, Hans Heikne & Sanna Bodemyr
Natur & kultur
isbn: 9789127463813



Svenska som
andraspråk 1

Kontext Svenska som andraspråk 1 (upplaga 2)
Eva Hedencrona & Karin Smed-Gerdin
Studentlitteratur
isbn: 9789144136523


Vård och omsorg - kombi-utbildning (termin 1)

Kurs

Litteratur

Omvårdnad 1

Omvårdnad 1 (2021)
Kjell Hjelm
Sanoma utbildning
isbn: 9789152360019

Svenska som
andraspråk, delkurs 1

Språket - grunden till din framtid
Cécile Tartar Jönsson & Mari-Elen Osbeck
Studentlitteratur
isbn: 9788914412637


Vård och omsorg - (termin 2)

Kurs

Litteratur

Gerontologi och
geriatrik

Gerontologi och geriatrik (2022)
Margareta Skog
Sanoma utbildning
isbn: 9789152331965

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2 (2021)
Kjell Hjelm
Sanoma utbildning
isbn: 9789152360019

Anatomi och fysiologi
1 & 2

1 & 2
Anatomi och fysiologi 1 & 2 (2021)
Maria Bengtsson & Ulla Lundström
Gleerups
isbn: 9789151105352

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1 (2022)
Johan Strömberg & Anna-Karin Axelsson
Sanoma utbildning
isbn: 9789152354360

Kontakt

Kristina Andersson

Ansvarig för administration

Parkgatan 14, 447 31 Vårgårda

Öppettider

Måndag-Fredag 8.00-9.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-21
Senast uppdaterad: 2023-11-21
Sidansvarig: Mårten Nygren