Gå till innehåll

Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgsboenden. Även boende med särskild service, dagverksamhet, servicebostad samt ibland även vård för personer som har personlig assistans eller personer som får hjälp via socialpsykiatrin. I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS/MAR

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet. MAS/MARens uppdrag är att författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs och att det finns tillräckliga instruktioner för sjukvårdsverksamheten.

  • Att personalen har den kompetens som behövs och att det är hög patientsäkerhet och god kvalitet i det medicinska omhändertagandet.
  • Att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför Vårgårda kommun fungerar på ett tillfredsställande sätt för patienterna och att det finns rutiner för individuell vårdplanering och dokumentation.
  • Att utreda och anmäla händelser till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Lex Maria.

Information om patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar. Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen kan du kontakta Länsförsäkringar Älvsborg på mejl eller telefon för information om hur du ska anmäla. I en skriftlig skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsaken till skadan
  • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
  • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Kontakt

MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-04
Senast uppdaterad: 2023-12-04
Sidansvarig: Tove Wallin