Gå till innehåll

Samordnad individuell plan, SIP

Du som har behov av insatser och stöd från både regionens sjukvård och kommunens hemsjukvård kan behöva samordning av insatser, en samordnad individuell plan (SIP).

Samordning av dina insatser

I lagstiftningen står det att om du har behov av insatser från kommunen och regionen ska de upprätta en SIP för att samordna din insatser. SIP är ett verktyg som bidrar till ett helhetsperspektiv. Det gäller även privata utförare som kommun och region har avtal med. SIP kan förebygga att behov blir större och mer komplexa om samverkan startar i ett tidigt skede. Vi har dina behov i fokus genom en samordnad individuell plan.

Delaktighet och samtycke

För att starta arbetet med SIP krävs alltid att du ger ditt samtycke. Du ska ges möjlighet att aktivt vara med i planeringen och påverka vilka aktörer som ska delta. SIP är till för att möta dina behov och måste därför utgå från dina upplevelser och önskemål. I planen ska det framgå vilka insatser som behövs för att tillgodose dina behov. Planen ska beskriva dina insatser och vem som har ansvar för dem samt svarar på vem som gör vad och när det ska ske.

Om samordnad individuell plan, SIP, på 1177 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-28
Senast uppdaterad: 2024-06-28
Sidansvarig: Tove Wallin