Gå till innehåll

Våld i nära relation

Våldet som sker i nära relationer är ett stort samhällsproblem, men framförallt ett hot mot enskilda individer, inte sällan, på liv och död. Att leva under våld, eller hot om våld, innebär att ens rättigheter som människa begränas och inte respekteras. Det kan aldrig ursäktas eller accepteras.