Gå till innehåll

Om LOV - lagen om valfrihetssystem

Vårgårda kommun har beslutat om ett valfrihetssystem avseende kundval inom hemtjänsten vilket stöds av Lagen om valfrihetssystem (LOV). Kunderna har möjlighet att välja bland godkända utförare av hemtjänst.

Frivilligt verktyg

Lagen om valfrihet är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för kommuner som vill överlåta valet av utförare av vård- och omsorgstjänster till kommuninvånarna.

Ingen priskonkurrens

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförarna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den utförare som man tycker tillhandahåller bästa kvalitet.

Krav som måste uppfyllas

Kommunen ställer ett antal krav på de utförare som vill utföra hemtjänst, som de måste uppfylla för att bli godkända, även intyg krävs från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Syfte med valfrihetssystem

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Vårgårda kommun som har beviljats hemtjänst har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. För de som inte gör ett aktivt val av utförare sker valet utifrån en turordningslista.

Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, säkerställa en god kvalitet och stimulera till fler arbetsgivare.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-02
Senast uppdaterad: 2023-11-02
Sidansvarig: Tove Wallin