Gå till innehåll

Gräva och schakta

För att få gräva och utföra arbeten i kommunal mark (allmän mark) behöver du ha grävtillstånd, upprätta en trafikanordningsplan och utse en skyltansvarig.

För att få gräva och utföra arbeten i allmän mark, det vill säga kommunal mark, behöver du i god tid ansöka om grävtillstånd hos kommunen.

Ansök om grävtillstånd

Du kan ansöka om att få gräva via kommunens e-tjänst. Där lämnar du även in trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan, även kallad TA-plan, ska alltid upprättas av den som utför arbetet. Planen ska innehålla alla nödvändiga trafikanordningar, såsom vägskyltar och vägmarkeringar, och dess placeringar. TA-planen lämnas in i samband med ansökan om grävtillstånd. Rörelsehindrades och synskadades behov ska särskilt beaktas. En kopia av planen ska finnas på arbetsplatsen eller i arbetsfordonet när grävarbetet utförs.

Skyltansvarig

På varje arbetsplats ska det finnas en skyltansvarig som ansvarar för vägutmärkningen. Skyltansvarig utses av arbetsledaren. Tillsyn ska även utföras under helger/helgdagar.

Övriga tillstånd och ansvar

Förutom grävtillstånd kan det behövas andra tillstånd för det arbete du planerar. Det kan till exempel vara bygglov, dispens från strandskydd eller ett samråd med Länsstyrelsen. Det är du som är ansvarig för att alla tillstånd som krävs finns.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-02-07
Senast uppdaterad: 2024-02-07
Sidansvarig: Ida Bryngelsson