Gå till innehåll

Trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 är det förbjudet att elda trädgårdsavfall. En ändring av lagstiftningen i avfallsförordningen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre. För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt ska du göra något av följande:

  • Kompostera avfallet i din trädgård.
  • Lämna det till återvinningscentralen.
  • Beställa hämtning av trädgårdsavfallet.

Kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter kommer uppdateras med rätt information, eftersom paragraf 9 om eldning av trädgårdsavfall inte längre är aktuell.

Påsk- och valborgsmässobrasa

För en påsk- och valborgsmässobrasa finns stora möjligheter att få dispens från förbudet. För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt kommunens taxa, som beslutas kommunfullmäktige.

Om du eldar ska du som vanligt tänka på att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Om du blir störd av eldning

Om någon eldar ska du i första hand själv prata med personen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöavdelningen.

Frågor och svar om hantering av trädgårdsavfall

För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt ska du göra något av följande:

  • Du komposterar det hemma på tomten, vilket också är också den bästa lösningen.
  • Du lämnar avfallet till Tumbergs återvinningscentral. Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i eller på ett fordon, eller en fordonskombination med totalvikt på max 3 500 kilo.
  • Du beställer hämtning av ditt trädgårdsavfall från kommunen, extratjänsten Hämtning av trädgårdsavfall.

Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat (3 kapitlet, paragraf 1). Detta gäller för trädgårdsavfall men också matavfall. Sedan finns en skrivning om att separat insamlat avfall inte får förbrännas (3 kapitlet, paragraf 19). Detta gäller insamlat trädgårdsavfall men också andra sorters avfall.

Avfallsförordningen (2020:614). Länk till annan webbplats.

Grunden till lagen är artikel 22 i avfallsdirektivet som är en EU-lagstiftning. Syftet med den nya lagstiftningen är att öka material- och energiåtervinningen och ta steg uppåt i avfallstrappan.

Det är bättre att trädgårdsavfallet eldas i ett värmeverk och blir exempelvis fjärrvärme, än att det eldas i en trädgård där energin inte tas tillvara. Trädgårdsavfall kan även rötas för att bilda biogas.

Om avfall och miljö.

I föreskrifterna står det att det är tillåtet att elda under vissa förutsättningar. Svensk lagstiftning gäller över våra lokala föreskrifter och de lokala föreskrifterna i Vårgårda håller på att uppdateras.

Det går att söka dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall. För en påskbrasa, majbrasa, valborgsmässoeld eller liknande är det lätt att få dispens om brasan sker i samband med någon typ av offentlig tillställning.

För att få dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall i andra fall går det bara att få dispens om något av dessa fyra skäl är uppfyllda:

  1. Det är inte tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling.
  2. Det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering.
  3. Det ger inte det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan
  4. Det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt kommunens taxa, som beslutas av kommunfullmäktige.

Det är ingen skillnad på om du bor inom detaljplanelagt område eller inte. Förbudet att elda trädgårdsavfall gäller för alla som har denna typ av avfall.

Förbud att elda trädgårdsavfall gäller alla. Men driver du skogsbruk eller lantbruk där det uppkommer biologiskt avfall som ris och grenar bedömer vi att det avfallet inte är ett trädgårdsavfall. Därför gäller inte eldningsförbudet för det avfallet. Eldningen måste alltid ske på ett säkert sätt.

Du får alltså elda ris och grenar från skogs- eller lantbruket. Men har du möjlighet att kompostera eller samla grenar och ris på hög på några platser gör du en riktigt bra insats för miljön och den biologiska mångfalden.

Detta är en komplex fråga som det är svårt att svara kortfattat på. Men kommunen måste följa svensk lagstiftning.

När du eldar i den trädgård återvinns varken materialet eller energin som finns i avfallet. Om istället ris och grenar eldas upp i ett värmeverk kan energin återvinnas och bli exempelvis fjärrvärme.

Det bästa sättet är att kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt. Då krävs inga transporter och materialet blir till jord och kan användas i din trädgård så småningom. För att snabba på processen kan du klippa ner grenar och i mindre bitar.

Ja, du får göra upp en eld för att grilla korv eller annan mat eftersom syftet då inte handlar om att göra sig av med avfall.

Är syftet att laga mat så får du göra det även i en grill, tunna eller liknande. Men du får bara elda om det kan ske på ett säkert sätt och det inte finns risk för att elden sprider sig eller att röken stör andra människor.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-11
Senast uppdaterad: 2024-04-11
Sidansvarig: Ida Bryngelsson