Gå till innehåll

Växtavfall med invasiva arter

Invasiva växtarter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan istället spridas när du använder kompostjorden. Här får du information om hur du ska hantera växtavfall som innehåller invasiva arter, så att rotdelar och fröer inte sprids.

Mindre mängder kan slängas med hushållsavfallet

Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter läggs det förslagsvis i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet. När sopkärlet töms transporteras växtavfallet direkt till förbränning och någon risk för spridning av frön eller växtdelar finns inte.

Lite större mängder lämnas till återvinningscentralen

Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas i täta påsar och lämnas på Tumbergs återvinningscentral. Meddela personalen på återvinningscentralen att det är invasiva växtarter i påsen. De tar då hand om avfallet på ett säkert sätt.

Observera att växtavfallet inte ska läggas i kompostfraktionen med anledning av spridningsrisken. Packa växtdelarna i kraftiga sopsäckar, gärna dubbla, väl förseglade. Parkslide packas med fördel i papperssäck.

Stora mängder hanteras av avfallsentreprenör

Stora mängder växtavfall från invasiva främmande arter räknas inte som ett hushållsavfall, det vill säga avfall som typiskt kan uppkomma vid användning av mark och byggnad för bostadsändamål. En innehavare av stora mängder växtavfall kan istället betala för en avfallstjänst från en avfallsentreprenör med tillstånd att hantera avfall, och anläggningen tar då emot växtavfallet och förbränner det.

Naturvårdsverkets film om att ta hand om avfall med invasiva växter

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson