Gå till innehåll

Byggnadsvård

Två personer renoverar äldre träfönster på röd byggnad 

Foto: Svenska byggnadsvårdsföreningen

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Då kan du bland annat söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Byggnader som används, bebos, fungerar och blir omskötta är lyckliga byggnader. Kulturhistoriskt intressanta miljöer kan fungera som en tillgång för planeringen av nya byggnader och anläggningar och utvecklingen kan ske i samklang med de kulturhistoriska värdena.

Ansvaret för att vårda byggnader och bebyggelsemiljöer så att de kulturhistoriska värdena bevaras vilar på ägaren men ansvaret att skydda bebyggelsen delas av staten och kommunen. För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att underhåll och ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda tidstypiska material och metoder för att ta tillvara byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som de traditionella hantverken värnas om.

Kulturhistorisk byggnadsinventering i Vårgårda kommun

Kulturmiljön är en viktig del av Vårgårdas historia, karaktär och identitet. År 2012 gjordes en kulturhistorisk byggnadsinventering i hela Vårgårda kommun. Du hittar byggnadsinventeringen under "Relaterad information".

Byggnadsvårdsbidrag

Om du förvaltar en byggnad eller anläggning av betydande kulturhistoriskt värde finns möjlighet att söka byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen. Medlen är dock mycket begränsade och går huvudsakligen till länets byggnadsminnen.

Ansökan är öppen under hösten varje år och beslut om bidragsfördelningen sker i början av året därpå.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson