Gå till innehåll

Verksamhet och förvaltning

I Vårgårda kommun är förvaltningen fördelad i verksamheter som samtliga är organiserade under kommunstyrelsen. Verksamheterna i kommunen består av anställda medarbetare. Förvaltningen utför det arbete som nämnden beslutat om.

Organisationsschema Vårgårda kommun förvaltning Samhällsbyggnad Utbildning Gymnasieskola Socialtjänst Utbildning F-9, förskola Kultur och fritid IT, HR, ekonomi, kansli och utveckling Kansli och utveckling Kansli Vård och Omsorg