Gå till innehåll

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Villabebyggelse med äng i förgrunden

Bostadsförsörjning handlar om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Nu är förslag till bostadsförsörjningsprogram ute på samråd. 

Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod för att hållas aktuella.

Samrådet pågår 6 oktober till 1 december 2023. Under den tiden har du möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget.

Lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till kommunen@vargarda.se, senast den 1 december 2023.

Du kan även skicka in synpunkter med post till:

Vårgårda kommun

Samhällsbyggnad Bygg och Miljö

447 80 Vårgårda

Frågor om bostadsförsörjningsprogrammet

Har du frågor om bostadsförsörjningsprogrammet? Kontakta Ida Bryngelsson, samhällsplanerare.

E-post: ida.bryngelsson@vargarda.se

Samrådshandlingar

Bostadsförsörjningsprogrammet består av tre delar:

  1. Riktlinjer för bostadsförsörjningen Pdf, 1.3 MB., som presenterar kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Del ett innehåller även nationella, regionala och lokala mål och styrdokument med koppling till bostadsförsörjning, slutsatser om bostadsbehovet utifrån Befolknings- och bostadsanalysen, samt kommunens verktyg för bostadsförsörjning.
  2. Handlingsplan Pdf, 2.2 MB., som innehåller åtgärder för bostadsförsörjningen samt pågående och planerade projekt för bostadsbyggande.
  3. Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 2 MB., som fungerar som underlag för de mål, strategier och prioriteringar som görs. I denna del analyseras demografisk utveckling, bostadsmarknad och bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Det är bara del 1, Riktlinjer för bostadsförsörjningen, som kommer att antas av kommunfullmäktige.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-20
Senast uppdaterad: 2023-10-20
Sidansvarig: Ida Bryngelsson