Gå till innehåll

Schema, tid på förskolan

Schema ska lämnas in för varje barn i förskolan via vårdnadshavarappen Edlevo.

Nytt schema kan senast registreras tre arbetsdagar innan det ska börja gälla. Det är viktigt att schema registreras löpande, då barnens schematider ligger till grund för verksamhetens planering. Grundschemat ska utgöra det faktiska behovet av barnomsorg

Tillfälligt behov och/eller justering av grundschema ska anmälas senast tre dagar i förväg och godkännas av personalen på förskolan/fritidshemmet.

I placeringstiden ingår arbets- eller studietid, restid till och från arbetet/studierna samt tid för lämning och hämtning. Placeringstiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov.

Vid växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov detta kan komma att behöva styrkas med ett arbetstidsschema. Ett barn har inte rätt till två förskoleplatser.

Förskola och fritidshem är öppet 6.00-18.00 måndag till fredag förutsatt att det finns det behovet. Dock kan barn behöva byta avdelning inom en förskola/ett fritidshem i början eller slutet av dagen.
Personalen i förskola och fritidshem har fyra dagars kompetensutveckling per år, då verksamheten är stängd. Vid behov av barnomsorg under dessa dagar måste separat anmälan skickas in senast en månad innan aktuellt datum. Under sommarveckorna har verksamheterna begränsat öppethållande, då är alltid minst en förskola/fritidshem i kommunen öppen.

Inskolning i förskola pågår vanligtvis under två veckor men kan anpassas efter barnets behov. Vårdnadshavare ska närvara under inskolningen. Avgift tas ut från första inskolningsdagen.

Kontakt

Utbildningsassistent

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-fredag: 9.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-12
Senast uppdaterad: 2023-12-12
Sidansvarig: Sara Röjd