Gå till innehåll

Krav på anmälan och egenkontroll

Om du ska starta en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som medför en risk för blodsmitta eller annan smitta ska du göra en anmälan till oss på kommunens miljökontor.

Observera att stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta omfattas av anmälningsplikten sedan en lagändring. Med begreppet ”annan smitta” avses alla typer av smittämnen (virus, svamp, bakterier) som kan smitta en människa och orsaka infektioner. Det innebär att till exempel användning av rakkniv mot huden och håltagningspistol omfattas av kravet på anmälan.

Du är anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Är du är osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Följande verksamheter är anmälningspliktiga

Om din verksamhet erbjuder någon av följande behandlingar behöver du göra en anmälan till miljökontoret:

 • Tatuering
 • Kosmetisk tatuering (ex microblading), pigmentering, permanent make up
 • Microneedling
 • Piercing (med eller utan håltagningspistol)
 • Öronhåltagning med håltagningspistol, även med steril kassett, exempelvis "Blomdahls"
 • Rakning med kniv, rakhyvel eller rakblad mot huden.
 • Fotvård, där skalpell, credoblad eller annat stickande eller skärande instrument används
 • Nagelvård/manikyr där stickande eller skärande instrument används
 • Annan behandling som innebär att huden penetreras med hjälp av ett stickande eller skärande instrument
 • Våtkoppning (Hijama)
 • Akupunktur (som utförs av ej legitimerad personal)

Användande av rakapparat, trimmer eller liknande omfattas inte.

Estetiska, kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, exempelvis botoxinjektioner och fillers, ska anmäla sin verksamhet och betala avgift till inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är ansvarig tillsynsmyndighet. Mer finns att läsa på IVO:s hemsida.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO Länk till annan webbplats.

Så anmäler du din verksamhet

Om du planerar att öppna en verksamhet som är anmälningspliktig, ska du skicka in din anmälan till miljökontoret minst sex veckor innan du ska starta verksamheten.

Om din verksamhet förändras, flyttas, utökas, upphör, ändrar fakturaadress eller om någon annan tar över verksamheten, ska du kontakta miljöavdelningen om ändringen så fort som möjligt.

Om du startar eller driver verksamhet som ska anmälas enligt miljöbalken, utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Genom att ha dokumenterade rutiner blir det lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för miljökontoret..

Egenkontrollens innehåll

Egenkontrollprogrammet skiljer sig mellan olika verksamheter, och därför kan man inte använda ett färdigt egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska dokumenteras och vid inspektion ska miljöenheten kunna titta i dokumentationen.

Exempel på rutiner som kan ingå:

 • Kontroll av utrustning
 • Rengöring av redskap
 • Intervall för funktionskontroll av steriliseringsutrustning
 • Städning av lokalen
 • Kontroll av ventilation
 • Resultat från sporprover
 • Dokumentation som visar underhållet av desinfektion
 • Uppdaterad kemikalielista
 • Bortforslande och omhändertagande av farligt avfall, till exempel skalpeller
 • Dokumentation kring att tatueringsfärger som används är tillåtna.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-02
Senast uppdaterad: 2023-10-02
Sidansvarig: Pontus Lilja