Gå till innehåll

Politisk organisation

Politisk organisation schema Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Myndighetsutskott Bygg och miljö Myndighetsnämnd lärande och omsorg gemensamma servicenämnder Revision Beredningar Allmänna utskottet Samhällsbyggnadsutskottet Utbildningsutskottet Omsorgsutskottet Valnämnd Krisledningsnämnd