Gå till innehåll

Bli familjehem

Ett av de viktigaste och finaste uppdragen du och din familj kan ta på er är att vara familjehem. Vi söker inte de perfekta familjerna - för de finns inte. Det behövs kärlek och engagemang och alla som blir familjehem får stöd i uppdraget.

Vad är ett familjehem?

Familjehemsföräldrar har precis som alla andra föräldrar som uppgift att ge barnet som de har tagit emot en god omvårdnad och trygghet. Det finns inga krav på någon speciell utbildning för att man ska få bli familjehem. Det som är viktigt är att man har en genuin vilja att dela med sig av sitt eget liv och stödja ett barn som behöver stöd av andra vuxna för att utvecklas väl. Det handlar om att känna att man står på en stabil grund i sitt eget liv och att man har tid och kraft över för att engagera sig i en annan människa.

Även släktingar till ett barn som inte kan bo hos sina föräldrar kan bli familjehem åt det barnet. Det är till och med så att socialtjänsten i första hand ska ta reda på om det finns släktingar som kan komma ifråga att bli familjehem.

Ensamstående personer kan också vara familjehem.

Att vara familjehem innebär inte enbart att ta hand om ett barn, utan också att samarbeta med barnets föräldrar under hela tiden som barnet bor i familjehemmet. Samarbetet kan också gälla andra släktingar som är viktiga i barnets liv, till exempel någon mor- eller farförälder eller syskon

Ett meddelande från socialstyrelsen- om att bli familjehem

Alla familjehem ersätts ekonomiskt för sitt uppdrag som familjehem utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-25
Senast uppdaterad: 2024-04-25
Sidansvarig: Mårten Nygren