Gå till innehåll

Särskilt förordnad vårdnadshavare

I de allra flesta fall är föräldrarna vårdnadshavare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet. En sådan ställföreträdare kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare.

Ibland måste tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare. Man talar då om särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens myndighetsnämnd lärande och omsorg.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna, eller om föräldern är ensam vårdnadshavare, på grund av långvarig sjukdom inte kan ta sitt ansvar som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan även behövas när ett ensamkommande barn har fått uppehållstillstånd och vårdnadshavarna inte finns i Sverige.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare blir du automatiskt, om inte tingsrätten bestämmer något annat, också barnets förmyndare. Ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare har alltså två delar: dels vårdnadshavarskapet, dels förmyndarskapet.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden. Detta betyder att ska du se till att barnet får en så bra omvårdnad och fostran som möjligt.

Som förmyndare ansvarar du för frågor som handlar om barnets ekonomi. Har barnet tillgångar, till exempel pengar på banken eller aktier, är det du som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare är du skyldig att en gång per år redovisa barnets ekonomi till överförmyndarförvaltningen. Du har också rätt till ersättning, arvode, för din insats

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Mårten Nygren