Gå till innehåll

Bli kontaktperson

Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad som familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd

För att bli kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning. Istället ska du bedömas som lämplig för uppdrag som kontaktperson.

Barn, ungdomar och vuxna kan beviljas en kontaktperson. Anledningen till varför en kontaktperson behövs under en period kan variera. Det kan till exempel handla om att en person behöver socialt stöd.

Socialtjänsten gör en utredning för att se om det finns ett behov. Kommer man fram till det kan personen få en kontaktperson.

Socialtjänsten gör en utredning innan man kan få ett uppdrag. I utredningen ingår en intervju, registerkontroll hos polisen och socialtjänsten. Man ska också lämna referenser, det vill säga namn på ett par personer som känner en väl, både från arbetslivet/studierna och från privatlivet.

Om man är intresserad av att bli kontaktperson är det dessutom viktigt att man har tillräckligt med tid, ork och engagemang. Det handlar om att ge av sig själv till en medmänniska som behöver stöd. Man behöver ha ett intresse för hur människor har det, ge stöd i vardagliga situationer, lyssna och uppmuntra.

Alla kontaktfamiljer och kontaktpersoner ersätts ekonomiskt för sitt uppdrag utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Ersättningen består av två delar.

  • En arvodesdel som är skattepliktig. Arvodet ska inte jämföras med lön inom en anställning, utan är mer av storleksordningen en symbolisk ersättning för insatsen.
  • En omkostnadsdel som inte är skattepliktig. Omkostnadsdelen ska täcka utgifter som man kan ha i uppdraget.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-25
Senast uppdaterad: 2024-04-25
Sidansvarig: Mårten Nygren