Gå till innehåll

Valfrihet för dig som kund

Kommunen tillämpar valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att du som har beviljats hemtjänst ska kunna välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra dina insatser.

Utförare för valfrihet i hemtjänsten

Det finns två utförare av hemtjänst som du kan välja mellan, Vårgårda kommun och Trygg Omsorg. Mer information finns i produktbladen samt på respektive utförares sida.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en frivillig lag som Vårgårda kommun har valt att tillämpa för att konkurrensutsätta den egna verksamheten och få in fler utförare. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för dig som beviljats hemtjänst.

Du som har beviljats hemtjänst väljer vem som ska utföra insatserna. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Din biståndshandläggare kan också stödja och vägleda i valsituationen, men får inte välja åt dig. Ditt val av utförare behöver inte gälla alla insatser du har beviljats, du kan alltså välja olika utförare till olika insatser. Du kan välja bland följande utförare:

Gör du inget aktivt val av utförare sker valet utifrån en turordningslista.

Är du inte nöjd med din hemtjänst ska du inte tveka att framföra kritiken till din utförare. Bestämmer du dig för att byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare och uppsägningstiden är 14 dagar.

Du kan välja utförare för:

  • Serviceinsatser (till exempel städ, tvätt och inköp).
  • Personlig omvårdnad (så som hjälp med av- och påklädning eller dusch). Här ingår även delegerad hälso- och sjukvård (exempelvis överlämnande av medicin eller hjälp med ögondroppar).

Valfrihetssystemet gäller mellan klockan 07.00 till 22.00. Hemtjänst under natten utförs alltid av kommunens nattpatrull.

De företag och organisationer som utför hemtjänst är godkända av Vårgårda kommun och IVO (Inspektionen för vård och omsorg). För mer information, vänd dig till din biståndshandläggare.

Nej. Din avgift för hemtjänst påverkas inte av vilken utförare du väljer. Och fakturan för avgiften kommer alltid från kommunen, även om insatserna utförs av en privat aktör.

Vissa privata utförare erbjuder tilläggstjänster utöver de insatser du kan få beslut av från biståndshandläggare. Det kan till exempel vara gräsklippning eller storstädning. Utföraren tar då ut en extra kostnad som du betalar direkt till utföraren. För ytterligare information om tilläggstjänster kontaktar du den aktuella utföraren.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-30
Senast uppdaterad: 2024-04-30
Sidansvarig: Tove Wallin